MENU

Sorotan Kewangan | 2019

Pembiayaan Tahunan Hasanah diperoleh daripada pulangan dana endowmennya. Ini membolehkan Hasanah melihat kepada inisiatif dan program jangka panjang, melabur dalam penambaikan dan pembaharuan sistem dan mewujudkan kelestarian dalam misi yang dilaksanakan.

RM 0 M
JUTA JUMLAH PERBELANJAAN
0 %
KECEKAPAN PROGRAM

Pendidikan

Pembangunan Komuniti

Alam Sekitar

Seni, Warisan & Budaya (AHC)

Pengetahuan

Ruang Awam

Perbelanjaan Program &  Operasi Hasanah 2019

Perbelanjaan Jumlah (RM juta)
Pendidikan
Transformasi Sekolah Awam 10.00
Pembangunan Bakat Kebangsaan 60.00
Inisiatif Pendidikan lain yang dilaksanakan CSO 1.73
71.73
Pembangunan Komuniti
Inisiatif Pendapatan Komuniti 1.94
Khidmat Sosial Komuniti Berisiko 0.36
2.30
Bantuan Kemanusiaan & Bencana
Sokongan kecemasan antarabangsa dan tempatan 0.20
0.20
Alam Sekitar
Pemuliharaan ekosistem hutan, air tawar dan laut 1.96
Agenda pertumbuhan hijau melalui pendidikan alam sekitar 0.21
2.17
Seni, Warisan & Budaya (AHC)
Memupuk penghargaan AHC melalui pendidikan awal 0.12
Pemeliharaan dan pemuliharaan aset AHC 0.72
Membina kapasiti pengamal seni baharu 0.05
0.89
Pengetahuan
Penyelidikan berasaskan bukti untuk menyokong dasar kebangsaan 12.94
Kajian dan penyelidikan dasar dalam bidang tumpuan Hasanah 0.37
13.31
Ruang Awam
Penyediaan ruang komuniti yang selamat, inklusif dan boleh diakses
15.03
Pembangunan Kapasiti
Inisiatif pembangunan untuk Rakan Kongsi
0.27
Perbelanjaan Operasi dan Modal 8.60
JUMLAH 114.50

© 2020 Yayasan Hasanah. All Rights Reserved.